Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2018/2019   Súčasťou prijímacieho konania na...

Akreditované Odbory

Akreditované študijné programy 1. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 2.2.1. výtvarné umenie Forma šúdia: denná - 4 roky / 8 semestrov   Študijné programy:   Garant študijného...