Galéria FX

Galéria Fx je výstavný priestor Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Hlavnou úlohou Galérie Fx je organizácia výstav študentov FVU, ako aj prezentácia prác poslucháčov iných slovenských a zahraničných umeleckých vysokých škôl, ktorých kritériom výberu je kvalita a aktuálnosť umeleckých výpovedí rešpektujúcich pluralitu výtvarných médií, názorov a tém. Kurátorskú koncepciu a realizáciu výstav zabezpečujú hlavne doktorandi a študenti, prípadne aj hosťujúci kurátori na základe odborných konzultácií so svojím školiteľom a pedagógom Katedry teórie a dejín výtvarných umení FVU.
Galéria Fx sídli v priestore foyeru Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica.