Plán výstav v Galérii Fx na rok 2017

 9. 1. – 16. 1. 2017        Predprieskum, zimný prieskum
 
 
18. 1. – 28. 2. 2017       Ohnisko X /Focal Point X, autorka: K.Balúnová
 
 
 1. 3. – 30. 4. 2017        Doktorandi AU FVU, kurátorka: N.Okolicsányiová;
 autori: K.Balúnová, M.Ivan, M.Kudla, Z.Nagy, N.Okolicsányiová, A.Poliak, M.Rosmány
 
 
 1. 5. – 30. 6. 2017        Letný prieskum, bakalárske práce, magisterské práce
 
 
 1. 7. – 30. 9. 2017        Výstava katedry maľby
 
 
25. 9. – 31. 10. 2017     Workshop figurálnej kresby, kurátor: prof. B. Jirků
 
 
 1. 11. – 30. 11. 2017    Digitálna hmota, kurátorka: K.Honzírková; autorka: A.Uváčiková
 
 
 1. 12. – 31. 12. 2017   Štylizácia krutosti, kurátor: V.Ganaj; autori: T. Zifcsak, E. Tӧrӧk