Plán výstav v Galérii Fx na rok 2018

  8. 1. – 15. 1. 2018:   Predprieskum, zimný prieskum

30. 1. – 27. 2. 2018:   Panta Rhey – v spolupráci so Zlínskou univerzitou
                                   kurátor: J.Suchoža

  1. 3. – 31. 3. 2018:   Uhol pohľadu
                                   autori: S.Štulerová,S.Durkaj, H.Hutniková, v.Vajsová

  1. 4. – 30. 4. 2018:   Doktorandská výstava
                                   kurátor a autor: Vlad Yurashko a Viktoriya Shumskaya

14. 5. – 18. 6. 2018:   Letný prieskum, bakalárske práce, magisterské práce, dizertačné práce

20. 6. – 20. 9. 2018:   Výber z prieskumu, bakalárskych, magisterských a dizertačných prác katedry sochárstva

24. 9. – 31. 10. 2018: Workshop figurálnej kresby
                                   kurátor: prof. B. Jirků

5. 11. – 31. 12. 2018: Doktorandská výstava
                                   kurátor a autor: M.Jombík