Katedra Grafiky

Ateliér ilustrácie

grafika AKM
 
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie

Absolvovaním ateliéru študent získa schopnosť resuscitácie tzv. historických médií v kontexte otvoreného spektra jazykovej štruktúry súčasného vizuálneho umenia.
Osnova ateliéru je postavená na prieskume, selektívnom vyhodnotení a sondáži socio – kultúrnych priestorov a súborov fenoménov priradených k súčasnému obrazu sveta. Prezentácia výskumu je transkriptovaná do realizačnej fázy s preferenciou konvenčných médií s pridanou hodnotou autorskej modifikácie limitovaného výrazového aparátu. Študent profituje z potencie filtrácie, klasifikácie a interpretácie komplexu informácií, je schopný anotácie záverečnej práce, získava kompetenciu pre technologicko-realizačné otázky súvisiace s materializáciou výtvarného diela v pôdoryse autorského projektu.
Vedúci ateliéru:
prof. Boris Jirku, akad. mal.
 
Asistent:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 

Galéria: