Akademický senát FVU AU

Funkčné obdobie : 2019 - 2023

Predseda
 • PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D
Podpredseda zamestnaneckej časti
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD..
Podpredseda študentskej časti
 • Natália Šimonová
Tajomník
 • Anna Filipiaková
Členovia zamestnaneckej časti AS FVU
 • PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.
 • Mgr. Roman Schwartz
 • doc. Róbert Brun, akad. mal.
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
 • Anna Filipiaková
Členovia študentskej časti AS FVU
 • Natália Šimonová
 • Dávid Bátora
 • Matúš Polonec
 • Natália Marcineková
Správy akademického senátu