Akademický senát FVU AU

Funkčné obdobie : 2015 - 2019

Predseda
 • doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal
Podpredseda zamestnaneckej časti
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Podpredseda študentskej časti
 • Rastislav Olejár
Tajomník
 • Anna Filipiaková
Členovia zamestnaneckej časti AS FVU
 • doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal
 • Mgr. Roman Schwartz
 • doc. Róbert Brun, akad. mal.
 • doc. Peter Gáspár, akad. soch.
 • Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
 • Anna Filipiaková
Členovia študentskej časti AS FVU
 • Terézia Fillová
 • František Ďuriančik
 • Rastislav Olejár
 • Mária Ruttkayová
Správa akademického senátu