Umelecko - vedecká rada FVU AU

Funkčné obdobie: 09. 12. 2019 - 08. 12. 2023

Predseda
1. doc. Igor Benca, akad. mal.
 
Členovia akademickej obce fakulty
2. doc. Ján Triaška, ArtD.
3. prof. Miroslav Brooš, akad. mal.
4. prof. Boris Jirků, akad. mal.
5. prof. MgA. Michal Murin, ArtD.
6. prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.
7. doc. Milan Hnat, ArtD.
8. doc. Štefan Balázs, akad. mal. ArtD.
9. doc. Juraj Sapara, akad. soch.
10. doc. Róbert Brun, akad. mal.
11. doc. Peter Gáspár, akad. soch.
12. doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
13. PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.

Členovia mimo akademickej obce fakulty
14. prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
15. prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
16. doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
17. prof. Jiří David, akad. mal.
18. prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.

Návrh schválený v AS FVU dňa 04. 12. 2019