Umelecko - vedecká rada FVU AU

Funkčné obdobie: 2015 - 2019

Predseda
doc. Igor Benca, akad. mal.
 
Členovia akademickej obce fakulty
prof. Stanislav Balko, akad. mal. ukončenie členstva 30. 06. 2017
doc. Ján Triaška, ArtD. kooptovaný za člena od 18. 04. 2018
prof. Miroslav Brooš, akad. mal.
prof. Boris Jirků, akad. mal.
prof. Milota Havránková
prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.
doc. Štefan Balázs, akad. mal. ArtD.
doc. Juraj Sapara, akad. soch.
doc. Róbert Brun, akad. mal.
doc. Peter Gáspár, akad. soch.
doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
doc. MgA. Michal Murin, ArtD.
PhDr. Katarína Rusnáková, PhD

Členovia mimo akademickej obce fakulty
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. ukončenie členstva 19. 12. 2017
prof. Jiří David, akad. mal.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. ukončenie členstva 30. 06. 2017

Návrh schválený v AS FVU dňa 18. 04. 2018