Disciplinárna komisia fakulty

Funkčné obdobie 2022 - 2024

 
Predseda
doc. Milan Hnat, ArtD. akad. mal., prodekan pre štúdium
 
Komora učiteľov
doc. Róbert Brun, akad. mal.
doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.
doc. Mgr. Ján Adamove, ArtD.
 
Komora študentov
Daniela Pavlíková
Marion Ivet Chrtová
Oliver Dulík
 
Disciplinárna komisia FVU AU bola aktualizovaná a schválená v AS FVU AU dňa 20. 01. 2022.