Disciplinárna komisia fakulty

Funkčné obdobie 2019 - 2021

 
Predseda
Milan Hnat, ArtD. akad. mal., prodekan pre štúdium
 
Komora učiteľov
doc. Róbert Brun, akad. mal.
Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.
Mgr. Ján Adamove, ArtD.
 
Komora študentov
David Bátora
Martin Kačmarek
Dávid Ubreži