doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Docent Katedry teórie a dejín výtvarného umenia

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. vystudoval český jazyk a literaturu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Studia ukončil v roce 1985, od r. 1986 až do 1999 byl nejprve asistentem, později vědeckým pracovníkem a vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AVČR v Brně. Zde v r. 1993 obhájil titul CSc. Habilitoval v r. 2008 na FF UKF v Nitře prací Texty a obrazy o vlivech stalinismu v literární historii a architektuře. Věnuje se estetice reklamy, vizuálním a šířeji mediálním studiím a problematice kulturních průmyslů. V Čechách je spoluautorem projektu Registr uměleckých výstupů, který zavádí multikriteriální hodnocení uměleckých výkonů jako podklad pro finanční oceňování uměleckých vysokých škol. Je členem hodnotících grémií Grantové agentury ČR, byl předsedou Rady Státního fondu pro podporu české kinematografie. Spolu s kolegy publikoval několik lexikografických příruček k dějinám české a slovenské literatury. Mj. je autorem knih Slovník české prózy 1945-1994 (1994, s B. Dokoupilem), Texty a obrazy /Stopy, které zůstaly/ (2008), Teorie a praxe kulturních průmyslů (2012)
Zelinsky