Katedra Maľby

Ateliér klasických maliarskych disciplín

At.KlasickychMal.Disciplin
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Študijný program ateliéru považuje kresbu za základný nerv každej výtvarnej práce a rovnako bazálnu funkciu má i v maľbe. V ateliéri je pestovaná v širokom rozpätí študijných a technických možností a je rešpektovaná i ako autonómny žáner výtvarnej tvorby. Program ateliéru poskytuje základné vedomosti o jazyku maliarskeho diela cez elementy, zobrazovacie projekcie, vyjadrovacie kódy v historických a aktuálnych, substanciálnych a kontextuálnych súvislostiach.
Vedúci ateliéru
prof. Ľudovít Hološka, akad.mal.,
 
Konzultácie
pre uchádzačov
po dohode mailom
 
Zoznam študentov
Amrichová Mária
Čerťaská-Kočišová Stanislava
Ďurček Roman
Ďurovcová Silvia
Jediná Ľubica
Julínyová Michala
Kopnická Lada
Kukurová Martina
Svatková Lenka
Štofaníková Renata
Vrbovská Dušana
Zástěrova Alena
Csepejová Dominika
Juhaniak Ján
Kukurová Eva
Minčíková Kristína
Pažitka Lukaš
Valaštánová Veronika
Zábradiová Zuzana

Galéria