Dodatočné prijímacie talentové škúšky na akademický rok 2018/2019

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium v akademickom roku 2018-2019, že v dňoch 19.– 20. júna 2018 sa uskutočnia dodatočné prijímacie talentové skúšky pre bakalárske študijné programy:
  • Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá
  • Sochárstvo a priestorová tvorba
Prihlášky je potrebné podať do 16. mája 2018.
Uchádzači, ktorí sa neúspešne zúčastnili prijímacích pohovorov v 1. termíne (január 2018), si nemôžu podať prihlášku na ten istý študijný program, môžu ju však podať na druhý študijný program.
 
Požiadavky na uchádzača a harmonogram prijímacích pohovorov