Obhajoby dizertačných prác - oznámenie

Oznamujeme, že dňa 6. júna 2018 sa na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov:
 
o 10,00 hod. Mgr. art. Martina Kudlu
Dizertačná práca: Vzťah maľby a iných médií. Médium maľby vo veku postprodukcie
 
o 11,00 hod. Mgr. art. Zoltána Nagya
Dizertačná práca: Jazyk súčasného umenia v strete so sociálnou realitou
 
o 12,00 hod. Mgr. art. Natálie Okolicsányiovej
Dizertačná práca: Okraj stredu, periféria centra, centrum periférie
 
Študijný odbor : Výtvarné umenie
Študijný program: Voľné výtvarné umenie