Slávnostné promócie

Slávnostné promócie sa budú konať dňa 26.júna 2018 o 10,30 hod. v Rotunde Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica