Kolokvium doktorandov

Vážení pedagógovia, doktorandi, študenti,
srdečne Vás pozývame na

 

Kolokvium doktorandov FVU

 

dňa 24.10. 2018 o 9,30 hod. v miestnosti č. 207
na FVU AU v Banskej Bystrici.

 

Kolokvium doktorandov je prezentačné fórum, kde jednotliví doktorandi predstavia svoju tému a jednotlivé fázy rozpracovanosti doktorandského umeleckého výskumu po jednotlivých rokoch štúdia.
Kolokvia sa zúčastňujú školitelia, členovia Odborovej komisie a je otvorené aj pre ostatných záujemcov z radov pedagógov aj študentov.