Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Oznamujeme, že dňa 29. mája 2019 sa na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov:

o 10,00 hod. Mgr. art. Kataríny Balúnovej
Dizertačná práca: Nové možnosti geometrie / Von z kruhu
Miesto konania : Galéria Fx FVU AU B.Bystrica

o 11,00 hod. Mgr. art. Vladimíra Ganaja
Dizertačná práca: Archeológia obrazu (žriedla predstavivosti) / Nadhľad
Miesto konania : FVU AU B.Bystrica

o 12,00 hod. Mgr. art. Natálie Okolicsányiovej
Dizertačná práca: Okraj stredu, periféria centra, centrum periférie / Žena v euro-americkej postmodernej maľbe
Miesto konania : Laboratórium Výrobné družstvo, Horná 36 B.Bystrica

Študijný odbor : Výtvarné umenie
Študijný program: Voľné výtvarné umenie