Predlžujeme prerušenie prezenčnej formy výučby

Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 a na základe usmernení MŠVVaŠ SR a rektora AU BB sa

Predlžuje prerušenie prezenčnej výučby až do odvolania.

Viac informácii