Prednášky elektronickou formou

V dôsledku prerušenia prezenčnej formy výčby prebiehajú niektoré prednášky a semináre na Akadémií umení elektronickou formou.
Viac informácii a harmonogram prednášok nájdete na webe Akadémie umení (kliknúť na link) alebo prostredníctom Vášho vyučujúceho.