Nové termíny odovzdania záverčných prác

1. Nový termín odovzdania bakalárskej práce z 22. 4. sa posúva na 20. 5. 2020. V tom termíne sa Bc. práca odovzdá v elektronickej forme aj v knižnej väzbe na štúdijné oddelenie.

2. Nový termín odovzdania diplomovej práce z 6. 5. sa posúva na 20. 5. 2020. Diplomová práca sa odovzdá v elektronickej forme, aj v knižnej väzbe na štúdijné oddelenie.