Dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania počas obmedzení spôsobených COVID-19.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou a následne papierovou formou:
Bc. stupeň štúdia /dodatočné PTS/ - do 07. 05. 2020
Mgr. stupeň štúdia - do 15. 05. 2020
ArtD. stupeň štúdia - do 23. 04. 2020

Termíny prijímacích pohovorov budú spresnené podľa vývoja situácie ohľadom COVID-19. Všetci uchádzači o štúdium budú o dátume a konaní prijímacích pohovorov včas informovaní.