Obhajoby dizertačných prác

Oznamujeme, že dňa 9. júna 2020 sa na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov:

o 9,00 hod. Mgr. art. Martina Jombíka
Dizertačná práca: Fotogénia v súčasnej fotografii
Miesto konania : on line FVU AU B.Bystrica
o 10,00 hod. Mgr. art. Simony Štulerovej
Dizertačná práca: Možnosti geometrie v maľbe a v iných médiách. Krajina v sieti súradníc
Miesto konania : on line FVU AU B.Bystrica
o 11,00 hod. Mgr. art. Vladyslava Yurashka
Dizertačná práca: Maľba v digitálnom svete
Miesto konania : on line FVU AU B.Bystrica
o 12,00 hod. Mgr. art. Mateja Rosmányho
Dizertačná práca: Jazyk súčasného umenia v strete so sociálnou realitou. Skúsime to cez vesmír
Miesto konania : on line FVU AU B.Bystrica

Študijný odbor : Umenie
Študijný program: Voľné výtvarné umenie