Výberové konanie

Výsledné poradie uchádzača z výberového konania na obsadenie miest VŠ učiteľov

Výberové konanie sa konalo dňa 22. 06. 2020

Študijný program Maľba

p.č.  Meno a priezvisko uchádzača, tit.

Vyhodnotenie uchádzača 

Získané bodové hodnotenie  Výsledok konania 
 1.  Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.  120/120/118/110/110  578  prešiel úspešne výb. konaním
2     . uchádzač nesplnil predpísané kvalifikačné podmienky (požadovaná prax, kvantifikačné kritériá)

 Vypísané 1 pracovné miesto VŠ učiteľ - funkčné miesto docent, úväzok 1,00 - prihlásení 2 uchádzači

 Vypísané pracovné miesto neobsadil žiadny uchádzač (nedostavil sa).

 Študijný program Intermédiá a digitálne médiá

 Vypísané 1 pracovné miesto VŠ učiteľ, odborný asistent, úväzok 1,00 - prihlásený 1 uchádzač

p.č. Meno a priezvisko uchádzača, tit. Vyhodnotenie uchádzača Získané bodové hodnotenie Výsledok konania
1. PaedDr. Peter Vítko 110/120/118/120/120 588 prešiel úspešne výb. konaním

Študijný program Grafika

Vypísané 1 pracovné miesto VŠ učiteľ, odborný asistent, úväzok 1,00 - prihlásený 1 uchádzač

p.č. Meno a priezvisko uchádzača, tit. Vyhodnotenie uchádzača Získané bodové hodnotenie Výsledok konania
1. Mgr. art. Martin Derner, ArtD. 80/110/110/110/100 510 prešiel úspešne výb. konaním

Katedra teórie a dejín výtvarných umení - všeobecný základ

Vypísané 1 pracovné miesto VŠ učiteľa, zaradenie odborný asistent, úväzok 1,00 - prihlásený 1 uchádzači

p.č. Meno a priezvisko uchádzača, tit. Vyhodnotenie uchádzača Získané bodové hodnotenie Výsledok konania
1. PhDr. Alena Vrbanová, PhD. 110/120/120/120/120 590 prešiel úspešne výb. konaním

Katedra sochárstva

Vypísané 2 pracovné miesta VŠ učiteľa, zaradenie odborný asistent, úväzok 1,00 - prihlásení 3 uchádzači

p.č. Meno a priezvisko uchádzača, tit. Vyhodnotenie uchádzača Získané bodové hodnotenie Výsledok konania
1. Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD. 95/120/118/110/90 533 prešiel úspešne výb. konaním
2. Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD. 115/105/120/120/120 580 prešiel úspešne výb. konaním
3. Mgr. art. Eva Masaryková, ArtD. 90/118/110/75/111 504 neprešla výb. konaním

 V Banskej Bystrici 22. 06. 2020