Dôležité:zmena rozvrhu hodín na zimný semester 20/21 od 12.10.20

Rozvrh hodín-zimný semester AR 2020/21-platný od 12.10.2020

Od pondelka 12. októbra 2020 prechádza Fakulta výtvarných umení na kombinovanú formu vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín. Tento scenár je pripravovaný od 12. októbra 2020 a môže sa meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie. Preto sledujte priebežne webovú stránku FVU AU a vaše študentské mailové schránky, aby ste boli vždy informovaní a vedeli sa zariadiť podľa aktuálnej situácie. Zároveň Vás chcem upozorniť, že za súčasnej situácie nemáte dôvod sa odhlasovať z internátov.

  • Praktické predmety:
    Od pondelka do stredy bude prebiehať vyučovanie praktických umeleckých predmetov kontaktnou formou v priestoroch školy — študenti a vyučujúci budú v škole (v rozvrhu hodín budú tieto predmety označené zelenou). V niektorých praktických predmetoch sa môžu vyskytnúť výnimky, o ktorých Vás vaši vyučujúci budú informovať. Obsah vyučovacích hodín môže byť upravený a prispôsobený novým podmienkam, ale nesmie dôjsť k vynechaniu obsahov špecifikovaných v IL predmetu. V osobitných prípadoch môže vyučujúci umožniť niektorým študentom (napr.: zdravotné dôvody, príliš veľa študentov v ateliéri naraz a iné), ktorí majú k tomu doma vytvorené podmienky, pracovať mimo priestorov školy a komunikovať s pedagógom dištančnou formou. Niektoré praktické predmety, alebo ich časť, môžu byť odučené dištančne, a to buď v rámci existujúceho rozvrhu, alebo blokovo, v závislosti od rozhodnutia vyučujúceho. V prípade, že pedagóg upravil priebeh kontaktného vyučovania musí o tom informovať študentov, vedúceho katedry a študijné oddelenie. Vyučovanie v ateliéroch musí prebehnúť v súlade s dodržiavaním hygienických noriem a je potrebné si viesť evidenciu prítomných študentov.
  • Teoretické predmety:
    Vo štvrtok a piatok bude prebiehať vyučovanie teoretických a vybraných praktických predmetov dištančnou formou mimo priestorov školy — študenti a vyučujúci budú doma (v rozvrhu hodín budú tieto predmety označené červenou). Pripojenie na online vyučovanie budú iniciovať samotní vyučujúci prostredníctvom MicrosoftTeams alebo GoogleMeet presne podľa rozvrhu. Obsah vyučovacích hodín môže byť upravený a prispôsobený vyučovacej forme, ale nesmie dôjsť k vynechaniu obsahov špecifikovaných v IL predmetu. V niektorých teoretických predmetoch sa môžu vyskytnúť výnimky, o ktorých Vás vaši vyučujúci budú informovať. Výučba v doktorandskom štúdiu prebehne podľa rozvrhu tiež dištančnou formou podľa pokynov vyučujúceho.