ON-LINE STRETNUTIE REKTORA AU /prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD./ SO ŠTUDENSTKOU OBCOU AU BB

DŇA  9.APRÍLA  2021 SA USKUTOČNÍ

ON-LINE STRETNUTIE 

REKTORA AU /prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD./ SO ŠTUDENSTKOU OBCOU AU BB.

Text po rozkliknutí:

Stretnutia sú plánované   po fakultách v uvedených časoch.

Formou online - termín nahodený  teams/kalendár.

  • FDU študenti / rektor  - 9:00- 10:00 hod.
  • FMU  študenti/rektor -  10:00 - 11:00 hod.
  • FVU  študenti/rektor -   11:00 - 12:00 hod.

Program stretnutia:

  • OTVORENIE STRETNUTIA  - príhovor p. rektora
  • IDM AU BB - online databáza študentských výstupov/profil
  • Rôzne