GEO | ART – Coordinates of locality

GEO | ART – Súradnice lokality je projekt, ktorý vznikol na Katedre grafiky, Akadémie umení v Banskej Bystrici.
GEO | ART vytvára priestor pre prezentáciu študentov a mladých umelcov v oblasti voľnej grafiky, grafického dizajnu a nových technológií, s využitím technológie GPS. Je založený na princípe geocachingu, boxov/skrýš umiestnených vo verejnom vonkajšom prostredí, určených súradnicami GPS. Obsahom skrýš/boxov môžu byť koncepty v podobe rôznych hier a odkazov – obdoba fluxusu, ktorými môže byť zbieranie predmetov, plnenie zadaných príkazov, dokumentácia cesty alebo napríklad zbierka mini grafických foriem autorských pečiatok. Každá skrýša má na internete svoje dáta, kde je uvedená koncepčná idea, popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých je možné ju lokalizovať.

Viac o projekte