Rozvrh hodín na akademický rok 2020/2021 - letný semester

Rozvrh hodín letný semester 2020/21 - platný od 1.2.2021

 

INFORMÁCIA K ZAČIATKU VYUČOVANIA V LETNOM SEMESTRI

Vyučovanie v letnom semestri AR 2020/21 sa začne v pondelok 1. februára 2021.
Pokračuje sa v dištančnej forme vyučovania cez Microsoft Teams podľa platného rozvrhu.
Každý učiteľ je na začiatku semestra povinný študentom poslať program predmetu,
kde budú uvedené aj požiadavky na ukončenie semestra. Vyučovanie v letnom semestri končí 7. mája 2021.