Assimilation versus original – transmedial space of graphics

Projekt bol zameraný na výskum a analýzu umeleckých výstupov v médiu grafiky v období 2008 – 2011. Z dôvodu zachytenia kontinuity niektorých tvorivých procesov, hlavne pri záverečných prácach bakalárov a diplomových prácach magistrov sme výskum projektu rozšírili aj o roky 2006 a 2007. Výstupy za celé obdobie projektu, signalizujú, že súčasná grafika je veľmi pestrá, diverzifikovaná a otvorená. Mladí autori chápu grafiku, ako koncepčne a technologicky neohraničený priestor, v ktorom je pohyb možný všetkými smermi. Práce študentov naznačujú viaceré tendencie, a to hybridnosť, pohyb medzi štrukturálne – gestickým, geometricko-technickým a foto – realistickým výrazom. Niektoré projekty smerovali k technologickému a materiálovému odhmotneniu alebo absencii grafiky. Sprístupnením analógových a digitálnych technológii a rozšírením digitálnej fotografi e sa grafika obohacuje o ďalšie výrazové možnosti. Veľmi často sa objavuje manipulovaná fotografia a postfotografia, a to buď ako zdrojové médium alebo ako finálne dielo.

Projekt Asimilácia verzus originál – transmediálny priestor grafiky je kontinuálny výskum grafického média. Jeho prvá časť mapuje grafické výstupy, ktoré vznikli na pôde Katedry grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedry grafiky a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Zúčastnilo sa ho spolu 176 študentov ateliérov:
- Ateliér GPS, doc. Robert Brun, akad. mal. / FVU AU
- Ateliér voľnej tvorby, doc. Igor Benca, akad. mal., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. / FVU AU
- Ateliér vizuálnej komunikácie, Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. / FVU AU
- Ateliér grafiky a klasických médií, prof. Boris Jirků, akad. mal. / FVU AU
- Ateliér voľnej grafiky, prof. Róbert Jančovič, akad. mal. / VŠVU,
- Ateliér voľnej a farebnej grafiky, doc. Vojtech Kolenčík, akad mal./ VŠVU
- Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie, prof. Dušan Kállay, akad. mal. / VŠVU

Publikácia:

asimilacia title