Archív

Filter

Dodatočné prijímacie pohovory: Sochárstvo a priestorová tvorba

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok

Metodické usmernenie k záverečným prácam pre rok 2015/2016

Nové metodické usmernenie k záverečným prácam pre rok 2015/2016 a všetky ostatné súvisiace dokumenty nájdete v