Katedra teórie a dejín výtvarného umenia

Vedúci katedry:
PhDr. Alena Vrbanová, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
dočasne poverená vedením katedry
 
Katedra Teórie a dejín výtvarného umenia zabezpečuje programy I., II. a III. stupňa štúdia.
V Bc. štúdiu študijné programy Maľba-Grafika a Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba
V Mgr. štúdiu študijný program Voľné výtvarné umenie
V ArtD. študiu študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Technik katedry:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Poštová adresa: 
Katedra teórie a dejín umenia
Fakulta výtvarných umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kollárova 28
974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt: 
048/4320 507
Pedagogickí pracovníci:

Prof. PhDr. Zora Rusinová, Ph.D.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

f. m. doc. Mgr. Gabriela Garlátyová, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
odb. asistentka Mgr. Ivana Moncoľová, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
odb. asistent Mgr. Stanislav Brna
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
odb. asistent Mgr. Roman Schwartz
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  
lektor Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katedra teórie a dejín výtvarného umenia zabezpečuje vzdelávací proces, ktorý je organizovaný v bakalárskom stupni štúdia ako systém všeobecnej teoreticko-odbornej prípravy z oblasti dejín, teórie výtvarného umenia a estetiky spolu s jazykovou prípravou poslucháčov a anatómiou pre výtvarníkov.
Cieľom magisterského stupňa štúdia je prehĺbenie teoretických vedomostí a komunikačných zručností študentov z oblasti dejín svetového a slovenského vizuálneho umenia druhej polovice 20. storočia s dôrazom na súčasné výtvarné tendencie vo vzťahu k spoločensko-kultúrnym, politickým, filozofickým a sociologickým kontextom.
V rámci doktorandského štúdia sa katedra podieľa na výučbe teoretických predmetov a anglického jazyka. Cieľom pluralitnej ponuky teoretických predmetov je posilnenie vedomostí a komunikačno-interpretačných schopností doktoranda v oblasti slovenského a svetového umenia 20. a 21. storočia, vrátane štúdia vybraných kapitol z estetiky, filozofie a metodológie umeleckej tvorby.
Dôležitou súčasťou pedagogického procesu je vedeckovýskumná a publikačná činnosť pracovníčok a pracovníkov katedry a tiež kurátorstvo výstav. S aktivitami na poli vedeckého výskumu súvisí zapájanie sa pedagogičiek a pedagógov do rozvojových programov FVU a výskumných úloh, na ktoré riešitelia projektov získavajú granty z MŠ SR (KEGA), MKSR a z rôznych nadácií. Nemenej významná je tiež ich účasť na domácich a zahraničných konferenciách, kde prezentujú svoje vedeckovýskumné aktivity.
Oddelenia:
 
Oddelenie teórie a dejín výtvarného umenia
 
Oddelenie cudzích jazykov
 
Oddelenie iných odborných disciplín