Programové rady

ZLOŽENIE PROGRAMOVÝCH RÁD
1. STUPEŇ M-G

1.  OZŠP prof. Štefan BALÁZS, akad. mal., ArtD. (predseda)
2. 1. VTC doc. Milan HNAT, akad. mal., ArtD.
3. 2. VTC doc. Mgr. art. Rastislav PODOBA, ArtD.
4. 3. VTC doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD.
5. 4. VTC doc. Igor BENCA, akad. mal.
6. 1. ZUP Mgr. Richard GREGOR - riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
7. 2. ZUP Mgr. art. Juliana MRVOVÁ, ArtD. - umelec v slobodnom povolaní
8. 1. ZAP Mgr. art. Marin KUDLA, ArtD. – pedagóg Fakulta umení Košice
9. 1. ZŠ Petra RUBEŠOVÁ, 2. r. bc. štúdium Maľba
10. DO Mgr. art. Katarína BALUNOVÁ, ArtD. (tajomníčka/zapisovateľka)


1. STUPEŇ I-DM-PT

1. OZŠP doc. Miroslav NICZ, akad. mal. (predseda)
2. 1. VTC prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
3. 2. VTC doc. Mgr. Ján ADAMOVE, ArtD.
4. 3. VTC PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph. D.
5. 4. VTC doc. Mgr. art. Jozef SUCHOŽA, ArtD.
6. 1. ZUP PaedDr., Mgr. art. Boris VAITOVIČ, ArtD. – pedagóg Fakulta umení Košice
7. 2. ZUP Mgr. Miroslava SIKOROVÁ – riaditeľka Považská galéria v Žiline
8. 1. ZAP Mgr. art. Juraj SCHIKOR – riaditeľ Centra nezávislého vizuálneho umenia
9. 1. ZŠ Bára VIATROVÁ, 4. r. bc. štúdium IDM
10. DO Mgr. art. Ivana SLÁVIKOVÁ, ArtD. (tajomníčka/zapisovateľka)


2. STUPEŇ VVU

1. OZŠP prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD. (predseda)
2. 1. VTC prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
3. 2. VTC PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph.D.
4. 3. VTC prof. Jiří DAVID, akad. mal.
5. 4. VTC doc. Mgr. art. Ján TRIAŠKA, ArtD.
6. 1. ZUP Mgr. Zuzana Leškanič MAJLINGOVÁ - kurátorka SSG Banská Bystrica
7. 2. ZUP Mgr. art. Stanislav PIATRIK, ArtD. – umelec v slobodnom povolaní
8. 1. ZAP Mgr. art. Adam MACKO, ArtD. – pedagóg Filozofckej fakulty PU Prešov
9. 1. ZŠ Bc. Miloš MOZDÍK, 1. r. Mgr. štúdium Voľné výtvarné umenie
10. DO Mgr.art. Peter VALISKA-TIMEČKO, ArtD. (tajomník/zapisovateľ)
11. DO prof. PhDr. Zora RUSINOVÁ, PhD.
12. DO doc. Igor BENCA , akad. maliar (dekan)
13. DO doc. Milan HNAT akad. maliar, ArtD. (prodekan pre štúdium)
14. DO doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (prodekan pre UVČ)


3. STUPEŇ VVU

1. OZŠP prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD. (predseda)
2. 1. VTC prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
3. 2. VTC PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph.D.
4. 3. VTC prof. Jiří DAVID, akad. mal.
5. 4. VTC doc. Mgr. art. Ján TRIAŠKA, ArtD.
6. 1. ZUP Mgr. art. Adam MACKO, ArtD. – kurátor EQO Spišský Hrhov
7. 2. ZUP Mgr. art. Stanislav PIATRIK, ArtD. - umelec v slobodnom povolaní
8. 1. ZAP Mgr. Gabriela GARLATYOVÁ, Ph.D. - pedagogička Fakulta umení TU Košice
9. 1. ZŠ Mgr. art. Gabriela BIROŠOVÁ, 1. r. ArtD. Voľné výtvarné umenie
10. DO prof. PhDr. Zora RUSINOVÁ, PhD.
11. DO doc. Igor BENCA , akad. maliar (dekan)
12. DO doc. Milan HNAT akad. maliar, ArtD. (prodekan pre štúdium)
13. DO doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (prodekan pre VUC)

Nie je členom PR:

      DO Karin Dvořáková (tajomníčka/zapisovateľka)


OZŠP – osoba zodpovedná za študijný program
VTC – osoby OZP, ktoré zabezpečujú profilové predmety a poskytujú tvorivé výstupy
ZUP – zástupcovia umeleckej praxe,
ZAP – zástupca z akademického prostredia (alebo inej inštitúcie pôsobiacej v odbore)
ZŠ – zástupca študentov z príslušného ŠP
DO – ďalšie osoby podľa uváženia OZŠP