Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v...

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy prvého stupňa

ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202ISCED-F kód odboru: 0213Typ študijného programu:...