Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky   Poplatok za prijímacie konanie Bc. študijných programov: 50€   Administratívny poplatok sa uchádzačom...

Akreditované Odbory

Akreditované študijné programy 1. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 2.2.1. výtvarné umenie Forma šúdia: denná - 4 roky / 8 semestrov   Študijné programy:   Garant študijného...