Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v...

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy prvého stupňa

Študijný odbor: Umenie Forma šúdia: denná Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje:...