Prijímacie konanie

PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom...

Akreditované študijné programy

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium na FVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom...