Podmienky zverejňovania výstav a podujatí

1. Každé zverejnenie musí odsúhlasiť zodpovedná osoba zo zamestnancov FVU AU.
 
2. Plagáty musia byť odoslané webmasterovi vo všetkých nasledovných formátoch:
  • JPG v rozmere presne 475x275px (pre intro obrázok na hlavnej stránke a v ponuke výstav)
  • JPG v rozmere približne 1920x1080px s max veľkosťou 1MB. (pre hlavný obrázok v článku výstavy)
  • Originál súbor na stiahnutie plagátu. (ľubovoľný formát).

Pri nesplnení týchto podmienok výstava alebo podujatie nebude na webe zverejnené!