Archív

Filter

Predprijímačkový kurz Katedry maľby

Katedra maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 17.12.2016 (sobota) realizuje jednodňový