Archív

Filter

Dodatočné prijímacie talentové skúšky

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium, že v dňoch 10. – 11. júna 2019 sa uskutočnia dodatočné prijímacie talentové skúšky pre