Archív

Filter

Termín volieb na funkciu dekana FVU AU

Akademický senát FVU AU zverejňuje termín volieb na funkciu dekana FVU AU: 12. 03. 2019.

 

Členovia akademickej obce (zamestnanci a študenti fakulty)