Archív

Filter

Víťaz medzinárodného projektu Figurama 2016

Víťazom medzinárodného projektu Figurama 2016, sa stál náš študent Miloš Grežďo (2. ročník mgr. štúdia, Katedra maľby,

Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Oznamujeme, že dňa 29. mája 2019 sa na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov:

o 10,00 hod. Mgr. art. Kataríny

Medzinárodná výtvarná súťaž - dva týždne do odovzdania návrhov