Články

Filter

Akademická Samospráva


Funkčné obdobie : 2011 - 2015

Predseda
 • doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal
Podpredseda zamestnaneckej časti
 • Mgr. Roman Schwartz
Podpredseda študentskej časti
 • Mgr. art. Lukáš Matejka
Tajomník
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
Členovia zamestnaneckej časti AS FVU
 • doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal
 • Mgr. Roman Schwartz
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
 • doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
 • Doc., MgA. Michal Murin, ArtD.
 • Mgr. Ján Adamove, ArtD.
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Členovia študentskej časti AS FVU
 • Mária Ruttkayová
 • Terézia Fillová
 • Rastislav Olejár
 • František Olejár
Správa akademického senátu:
 

Funkčné obdobie : 2011 - 2015

Predseda:
doc. Igor Benca, akad. mal.
 
Členovia akademickej obce fakulty:
prof. Stanislav Balko, akad. mal.
prof. Miroslav Brooš, akad.  mal.
doc. Igor Benca, akad. mal.
prof. Boris Jirků, akad. mal.
prof. Milota Havránková
doc. Peter Gáspár, akad. soch.
doc. Róbert Brun, akad. mal.
doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
prof. Ľudovít Hološka, akad.mal.
doc. Štefan Balázs, akad. mal. ArtD.
doc. MgA. Michal Murin, ArtD.

Členovia mimo akademickej obce fakulty:
prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
prof. Jan Hendrych, akad. soch.
doc. Miroslav Zelinský, CSc.
doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
prof. Jiří David, akad. mal.