Výstava: Development

DEVELOPMENT
Dávid Bátora, Peter Decheť, Rastislav Podoba
kurátor: Jan Čejka
30/4/2024 – 18/6/2024
První patro hlavní pražské pošty – v přepážkové dvoraně prosíme vyjděte schody nahoru.
Výstavu lze navštívit od po-pá mezi 10. a 18. hodinou.
Výstava je zdarma.
vernisáž: 30. 4. od 18 hodin

O vlivech člověka na okolí: o utváření měst i krajinného rázu, o fungování celku, vzájemné spolupráci a předání zkušeností
DEVELOPMENT
-----------------
Výstava představuje tvorbu tří slovenských malířů, kteří mají potřebu se vztahovat k okolnímu světu malbou i současnými technologiemi. Detekovat jej, mapovat jej a zachycovat jeho proměny. Obvykle se u nich jedná o půdorysy měst či panoramata krajiny. Záznamy, které pořizují, jsou pak vzácnou (časosběrnou) interpretací prostředí dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti.
Všichni tři umělci jsou zároveň spojeni s v Praze nepříliš známou Akademií umění v Banské Bystrici, na kterou chce výstava rovněž poukázat. Studenti a absolventi této vysoké školy jsou totiž v posledních letech stále více důležitější součástí nejen slovenské ale i tuzemské scény.
Vystavující jsou zároveň ve vzájemném vztahu ve smyslu: pedagog (Rastislav Podoba), jeho absolvent (Peter Decheť) a jeho student (Dávid Bátora). Výstava tedy nabízí jedinečnou ukázku jak učitelského odkazu, tak snahy o vlastní sebeurčení a originální tvůrčí projev.