Články

Filter

Deň Otvorených Dverí 2019

Uvažujete o štúdiu výtvarného umenia a chcete sa dozvedieť viac o možnostiach štúdia a prijímacích pohovoroch? Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
 

V utorok 22. októbra 2019 od 9:00 do 17:00

 
sa otvoria dvere vo všetkých ateliéroch fakulty, kde sa predstavia katedry:

GrafikaIntermédiá a digitálne médiá (IDM)MaľbaSochárstvo

Môžete zažiť výučbu naživo, porozprávať sa so študentmi a skonzultovať svoje domáce práce s pedagógmi. Možnosť individuálnych konzultácií domácich prác už od začiatku októbra (utorok-streda).

Nájdete nás na adrese:
Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ulica Jána Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mapa

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 48 4320 501<

Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Oznamujeme, že dňa 29. mája 2019 sa na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov:

o 10,00 hod. Mgr. art. Kataríny Balúnovej
Dizertačná práca: Nové možnosti geometrie / Von z kruhu
Miesto konania : Galéria Fx FVU AU B.Bystrica

o 11,00 hod. Mgr. art. Vladimíra Ganaja
Dizertačná práca: Archeológia obrazu (žriedla predstavivosti) / Nadhľad
Miesto konania : FVU AU B.Bystrica

o 12,00 hod. Mgr. art. Natálie Okolicsányiovej
Dizertačná práca: Okraj stredu, periféria centra, centrum periférie / Žena v euro-americkej postmodernej maľbe
Miesto konania : Laboratórium Výrobné družstvo, Horná 36 B.Bystrica

Študijný odbor : Výtvarné umenie
Študijný program: Voľné výtvarné umenie<

Dodatočné prijímacie talentové skúšky

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium, že v dňoch 10. – 11. júna 2019 sa uskutočnia dodatočné prijímacie talentové skúšky pre bakalárske študijné programy:

Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá
Maľba
Sochárstvo a priestorová tvorba

Uchádzači, ktorí sa neúspešne zúčastnili prijímacích pohovorov v 1. termíne (január 2019), si nemôžu podať prihlášky na ten istý študijný program ešte raz, môžu ich však podať na iný študijný program.

Prihlášky je potrebné podať do 4. mája 2019.

Požiadavky na uchádzača a harmonogram prijímacích pohovorov podrobne na:
https://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html<

Termín volieb na funkciu dekana FVU AU

Akademický senát FVU AU zverejňuje termín volieb na funkciu dekana FVU AU: 12. 03. 2019.

 

Členovia akademickej obce (zamestnanci a študenti fakulty) môžu predložiť návrh kandidáta na dekana v termíne do 12. 02. 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke, predsedkyni volebnej komisie Mgr. art. Ivane Slávikovej, ArtD.
Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru na dekana dňa 01. 03. 2019.

Zoznam kandidátov k voľbe dekana na obdobie 2019-2023<

Deň otvorených dverí FVU AU v Banskej Bystrici

KATEDRY: GRAFIKA - INTERMÉDIÁ A DIGITÁLNE MÉDIÁ (IDM) - MAĽBA - SOCHÁRSTVO

 

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
6. novembra 2018 (utorok) od 9:00-17:00 hod.
v priestoroch FVU AU na ul. Jána Kollára 28 v Banskej Bystrici.

 
Všetci návštevníci, ale predovšetkým záujemcovia o štúdium na FVU, sa budú môcť zúčastniť priebehu pedagogického procesu, kde im vedúci ateliérov budú pripravení odpovedať na ich otázky týkajúce sa obsahu vyučovania. V prípade záujmu si môžu so sebou doniesť aj domáce práce na konzultáciu.

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie sa budú konať dňa 26.júna 2018 o 10,30 hod. v Rotunde Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica

Medzinárodná výtvarná súťaž - dva týždne do odovzdania návrhov

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku z mimoriadneho zasadnutia SRK 8. 3. 2018 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám a blízkym obetí. Verejne vyzýva príslušné štátne orgány, aby tento zločin dôkladne vyšetrili. Slovenská rektorská konferencia apeluje proti akémukoľvek zasahovaniu do vyšetrovania.

Slovenská rektorská konferencia vníma súčasnú traumatizáciu a eskaláciu napätia v celej slovenskej spoločnosti a odmieta akékoľvek extrémne prejavy a manipuláciu v spoločenskej, akademickej a politickej diskusii. Je dôležité, aby štátni predstavitelia Slovenskej republiky v každej situácii uplatňovali demokratické princípy a naďalej chránili základné ľudské práva a slobody občanov.

Poslaním vysokých škôl je výchova v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti.

Vysoké školy stoja na pevných základoch hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, akademických slobodách a akademických právach. Preto si vyhradzujeme právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov a možnosť zapájať sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach, ako aj podieľať sa na formovaní občianskej spoločnosti. Každý člen akademickej obce má právo sa slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor.

S ohľadom na postavenie a budúcnosť Slovenska vyzývame všetkých politikov, médiá a členov akademickej obce, aby sme spoločne chránili hierarchiu hodnôt a uplatňovali princípy demokracie.

Bratislava 8. 3. 2018
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Deň otvorených dverí FVU AU v Banskej Bystrici

GRAFIKA - INTERMÉDIÁ A DIGITÁLNE MÉDIÁ (IDM) - MAĽBA - SOCHÁRSTVO A PRIESTOROVÁ TVORBA

 
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
14. novembra 2017 (utorok) od 9:00-17:00 hod.
v priestoroch FVU na ul. Jána Kollára 28 v Banskej Bystrici.

Všetci návštevníci, ale predovšetkým záujemcovia o štúdium na FVU, sa budú môcť zúčastniť priebehu pedagogického procesu v ateliéroch, kde im vedúci ateliérov budú pripravení odpovedať na ich otázky týkajúce sa vyučovania alebo poskytnúť cenné rady týkajúce sa ich domácich prác, ktoré si môžu priniesť na korekciu.<

Pozvánka na promócie

<

Prijímacie telentové skúšky 2. turnus

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium v akademickom roku 2017-2018, že v dňoch 20. júna – 21. júna 2017 sa uskutočnia prijímacie talentové skúšky v druhom turnuse pre bakalárske študijné programy:
 • Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá
 • Maľba
 • Sochárstvo a priestorová tvorba
Uchádzači, ktorí sa neúspešne zúčastnili prijímacích pohovorov v 1. turnuse (január 2017), si nemôžu podať prihlášky na ten istý študijný program ešte raz, môžu ich však podať na iný študijný program.
Prihlášky je potrebné podať do 20. mája 2017.
Požiadavky na uchádzača a harmonogram prijímacích pohovorov podrobne na:
https://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html

Štedré vianoce so STEFE

<

Predprijímačkový kurz Katedry maľby

Katedra maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 17.12.2016 (sobota) realizuje jednodňový PREDPRIJÍMAČKOVÝ KURZ na ktorý pozýva všetkých záujemcov o bakalárske štúdium na Katedre maľby FVU AU v Banskej Bystrici v študijnom programe Maľba. Vedomosti získane počas kurzu je možné využiť na prijímacích pohovoroch aj v iných študijných programoch v odbore výtvarné umenie. Súčasťou kurzu sú aj konzultácie k domácim prácam. Vedúcim kurzu bude pedagóg Katedry maľby Milan Hnat, ArtD. akademický maliar.

Miesto konania: Ateliér č. 301, Katedra maľby, 2. poschodie;
Cena kurzu: 50 € na osobu;
Minimálny počet uchádzačov na realizovanie kurzu: 15;
Termín dokedy je potrebné prihlásiť sa: do 14.12.2016 ,
Forma prihlásenia: telefonicky: +421 48 4320 501, na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;
Vybavuje: študijná referentka Martina Šaurová;
Forma platby za kurz: v hotovosti na mieste, pred začiatkom kurzu (09:00 – 09:30);

Program kurzu:
09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 11:30 Kresba hlavy podľa modelu
11:30 – 12:00 Prestávka na obed
12:00 – 14:00 Maľba podľa skutočnosti - inscenovaná kompozícia
14:00 – 16:00 Kreatívne zadanie
16:00 – 18:00 Hodnotenie domácich prác
 

Deň otvorených dverí

 <

Voľby do Akademického senátu FVU AU

<

Víťaz medzinárodného projektu Figurama 2016

Víťazom medzinárodného projektu Figurama 2016, sa stál náš študent Miloš Grežďo (2. ročník mgr. štúdia, Katedra maľby, vedúci atelieru prof. S. Balko)
Viac na linku: http://figurama.cz/figurama/rocniky/2016-2/katalog-2016

figurama vitaz FULL

 <

Dodatočné prijímacie pohovory: Sochárstvo a priestorová tvorba

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2016/2017 pre 1. stupeň štúdia v bakalárskom študijnom programe Sochárstvo a priestorová tvorba, ktoré sa uskutočnia 15.-16. júna 2016.

Prihlášku je potrebné zaslať poštou do 5. mája 2016 na študijné oddelenie s nasledujúcimi prílohami:
- profesijný životopis;
- kópiu maturitného vysvedčenia;
- doklad o zaplatení poplatku.

Adresa školy:
Fakulta výtvarných umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
študijné oddelenie
J. Kollára 28
974 01 Banská Bystrica

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia.

Bližšie informácie o študijnom programe a priebehu prijímacích pohovorov sa dozviete na:
fvu.aku.sk – štúdium – prijímacie konanie – bakalárske štúdium – požiadavky na uchádzača – Sochárstvo a priestorová tvorba
http://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html

Fakulta nemá elektronické prihlášky na štúdium.<

Zasadnutie akademickej obce FVU AU

Dňa 24. 2. 2016 sa konalo stretnutie akademickej obce FVU AU v BAnskej Bystrici. Prítomní študenti a pedagógovia diskutovali o súčasnej situácii okolo štrajku učiteľov a o participácii VŠ na štrajku.
Na stretnutí sa dohodla symbolická podpora štrajku dvomi formami:
 • individuálnou účasťou pedagógov na ostrom štrajku
 • umeleckými akciami participatívneho charakteru s názvom: Nemá hodina a Pocta zbytočným knihám.

Nemá hodina:

Akcia vznikla ako podpora prebiehajúceho štrajku učiteľov.
Nemá hodina je spontánna a dobrovoľná performancia študentov a pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá začína 25. februára 2016 a bude pokračovať nepretržite každý deň v čase od 9:00 do 17:00 s podtextom "Mlčím, aby ma bolo viac počuť." Účastníci sa budú jednotlivo alebo v skupinách mlčky zdržiavať v Galérii FX symbolicky v dĺžke jednej vyučovacej hodiny, t.j. 45 minút. Performancia bude po celú dobu fotograficky dokumentovaná a vyvrcholí 4. marca 2016 vernisážou s otvorenou diskusiou.
Symbolom všetkých účastníkov performancie je Biela sova. Akcia je zároveň otvorená verejnosti a miesto, na ktorom sa dobrovoľník rozhodne performovať je ľubovoľné.
Odznaky Bielej sovy je možné si zakúpiť v priestoroch Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici na vrátnici, na adrese Kollárova 28.
bližšie info na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Pocta zbytočným knihám:

Umelecká akcia spočívajúca v zbieraní kníh – symbolu vzdelania, ktorá bude prebiehať počas celého mesiaca marec v priestoroch Galérie Fx, Ul. Jána Kollára 22. Účastníci akcie prinesú knihy podľa vlastného uváženia a položia ich na vyznačené miesto. Knihy budú označené pečiatkou akcie a po skončení je možné si z inštalácie vybrať svoju alebo aj akúkoľvek inú knihu. Knihy, ktoré zostanú po akcii, študenti FVU využijú pri ďalšej umeleckej činnosti. Akcia začala dňom 25. 2. 2016 a končí 30. 3. 2016.

Metodické usmernenie k záverečným prácam pre rok 2015/2016

Nové metodické usmernenie k záverečným prácam pre rok 2015/2016 a všetky ostatné súvisiace dokumenty nájdete v sekcii:
Štúdium/Dokumenty na stiahnutie

Otvorená výzva Nitrianskej gelérie

Vyzva2015 full

 <

Akademická Samospráva


Funkčné obdobie : 2011 - 2015

Predseda
 • doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal
Podpredseda zamestnaneckej časti
 • Mgr. Roman Schwartz
Podpredseda študentskej časti
 • Mgr. art. Lukáš Matejka
Tajomník
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
Členovia zamestnaneckej časti AS FVU
 • doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal
 • Mgr. Roman Schwartz
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
 • doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
 • Doc., MgA. Michal Murin, ArtD.
 • Mgr. Ján Adamove, ArtD.
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Členovia študentskej časti AS FVU
 • Mária Ruttkayová
 • Terézia Fillová
 • Rastislav Olejár
 • František Olejár
Správa akademického senátu:
 

Funkčné obdobie : 2011 - 2015

Predseda:
doc. Igor Benca, akad. mal.
 
Členovia akademickej obce fakulty:
prof. Stanislav Balko, akad. mal.
prof. Miroslav Brooš, akad.  mal.
doc. Igor Benca, akad. mal.
prof. Boris Jirků, akad. mal.
prof. Milota Havránková
doc. Peter Gáspár, akad. soch.
doc. Róbert Brun, akad. mal.
doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
prof. Ľudovít Hološka, akad.mal.
doc. Štefan Balázs, akad. mal. ArtD.
doc. MgA. Michal Murin, ArtD.

Členovia mimo akademickej obce fakulty:
prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
prof. Jan Hendrych, akad. soch.
doc. Miroslav Zelinský, CSc.
doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
prof. Jiří David, akad. mal.