Galéria Fx

Galéria Fx je výstavný priestor Fakulty výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica.