Plán výstav v Galérii Fx na rok 2020

január - február 2020 Narušená symbióza – Roman Ďurček
kurátor: D.Javorský
marec – apríl 2020 Pre – Alpha – Martin Kolčak
TUKE Košice
máj 2020 Athýrium – Simona Štulerová
kurátor : Š.Balázs
jún 2020 Tobolewski
kurátor: P.Ševčík
júl – august 2020 David Javorský
kurátor: R.Ďurček
september – október 2020 Figurama
kurátor : B.Jirků
október 2020 Panta rhey
kurátor : J.Suchoža
november 2020 25 –Cered
kurátor : J.Suchoža
december 2020

Masterwork VI.
kurátorka : I.Sláviková