Záznam z vernisáže výstavy Rudolfa Sikoru - Kult Antropocénu

Záznam vernisáže výstavy profesora Rudolfa Sikoru →
KULT ANTROPOCÉNU v Galérii FX

Kurátorka → PhDr. Alena Vrbanová, PhD.

Výstava významného slovenského konceptuálneho umelca s medzinárodným renomé Rudolfa Sikoru (*1946) predstaví jeho diela z posledného obdobia v médiách grafiky a digitálnej tlače. Sikora je známy ako osobnosť permanentnej spoločenskej angažovanosti. Jeho protestný hlas a konkrétne činy (1. otvorený ateliér, 1970, November 1989...), ale najmä skúmavá povaha jeho tvorby, sú známe po celom svete. Jadro prezentovaných diel vznikalo tesne pred pandémiou a počas nej a má povahu konceptuálnych „graffiti“ s explicitne kritickou znakovo-textovou naráciou. Sikora reflektuje našu dobu ako civilizáciu antropocénu, politickej „egológie“, repetitívnej agresivity a vlády hodnotovo úpadkovej spoločnosti.

Trvanie výstavy → 26.10 - 26.11.2022
Galéria FX, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Kollárová 22, 974 01 Banská Bystrica