Výstava: Fúzia

Srdečne pozývame do Galérie FX na obhajobu dizertačnej práce realizovanej na tému Spoj/ autorský výskum vzájomných intervencií medzi voľným a úžitkovým umením.
Obhajoba sa uskutoční 31.5. 2023 o 9:00hod.
autorka: Terézia Krnáčová

názov výstavy: Fúzia

školiteľ doktorandskej práce: prof. Miroslav Brooš, akad. mal.

trvanie výstavy: 31. 5. - 16. 6. 2023.