Spoločné dokumenty: Fileserver S-Public

Na adrese https://s-public.aku.sk sú spoločné dokumenty, kde vám vyučujúci v rámci jednotlivých predmetov nahrávajú zadania a príklady. Taktiež tam nájdete súbory, ktoré ste si v učebniach nahrali na sieťový disk V: "Spoločné dokumenty Server".
Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako na PC v učebni alebo na wifi - čiže priezvisko.meno a heslo ktoré ste si vytvorili.