PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D. vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1983). Po skončení študijného pobytu na Katedre estetiky a vied o umení FF UK (1983 – 1985) pracovala na Útvare hlavného architekta mesta Žiliny (1986 – 1990), bola kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline (1990 – 1991), neskôr jej riaditeľkou (1992 – 1997), pôsobila ako nezávislá kritička a kurátorka, v rokoch 1999 – 2000 bola riaditeľkou Zbierky moderného a súčasného umenia (Veľtrhový palác) Národnej galérie v Prahe a od roku 2003 do 2005 bola vedeckovýskumnou pracovníčkou Inštitútu umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Titul Ph.D. získala na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2009). Venuje sa výskumu svetového a slovenského vizuálneho umenia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti, najmä videoumeniu, digitálnemu umeniu a rodovým otázkam. Bola kurátorkou viac ako päťdesiatich výstav doma i v zahraničí, napr. Aspekte/Positionen 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949 – 1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (1999), česko - slovenská expozícia na 49. bienále v Benátkach (Ilona Németh, Jiří Surůvka) v roku 2001.
Svoje texty publikuje v katalógoch výstav, odborných časopisoch a v medzinárodných zborníkoch a antológiách. Je autorkou kníh : 5 x New York. Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993 – 1997 (2003), V toku pohyblivých obrazov, Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (2005), História a teória mediálneho umenia na Slovensku (2006), Dve štúdie: Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku / Gilles Deleuze a myslenie o filmovom obraze (2009), Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia (2011) a editorkou/autorkou monografickej publikácie re-VÍZIA (2013).
rusnakova 1