PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón:048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D. (1959). Historička, teoretička a kritička umenia. Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1983), kde absolvovala študijný pobyt na Katedre estetiky a vied o umení (1983-1985). Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Palackého v Olomouci (2007-2009). Pôsobila ako historička umenia v Útvare hlavného architekta mesta Žiliny (1985-1990), od roku 1990 ako kurátorka a riaditeľka Považskej galérie umenia v Žiline (1992-1997), nezávislá kritička a kurátorka, riaditeľka Zbierky moderného a súčasného umenia v Národnej galérii v Prahe (1999-2000), vedecká pracovníčka v Inštitúte umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2003-2005). Od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu svetového a slovenského vizuálneho umenia 2. polovice 20. storočia a 21. storočia, najmä videoumeniu, digitálnemu umeniu a rodovým otázkam. Bola kurátorkou viac ako 55 výstav doma i v zahraničí, napr. Aspekte/Positionen 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949 – 1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien ( 1999), Pozvanie na návštevu (Ilona Németh, Jiří Surůvka), Pavilón Českej a Slovenskej republiky, 49. bienále v Benátkach (2001), Jiří David – Apotheosis, Pavilón Českej a Slovenskej republiky, 56. bienále v Benátkach (2015). Je autorkou viacerých kníh, napr. 5 x New York. Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993 – 1997 (2003), V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (2005), História a teória mediálneho umenia na Slovensku (2006), Dve štúdie: Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku / Gilles Deleuze a myslenie o filmovom obraze (2009), Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia (2011), Premietané obrazy v digitálnom veku. Súčasné videoumenie v múzeu umenia a galérii. (2018). Je editorkou a autorkou publikácie re-VÍZIA (2013) a spolueditorkou/autorkou (s Jiřím Přibáňom) readera: Jiří David. Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art. (2015). Svojimi textami prispela do viacerých slovenských a zahraničných publikácií, napr. Positioning. In the New Reality of Europe: Art from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary (2005), Imaginary Spaces. Raum/Prostor-Medien/Média-Performance/Performance (2008), transitland. video art from central and eastern europe 1989-2009 (2009), #mm net art – internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace (2014). Priebežne publikuje aj v odborných periodikách a zborníkoch z konferencií, napr. Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu (2012), Serialita a repetícia (2017). Jej odborné štúdie nájdeme aj v monografiách, napr. Pavlína Fichta Čierna (2014), Tomáš Ruller (2017), Dušan Hanák – Hľadanie človeka v globalizovanom svete (2018). Je nositeľkou Ceny Martina Benku (1994) a členkou slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov a teoretikov umenia (AICA).
rusnakova 1