PhDr. Alena Vrbanová, PhD

Odborný asistent Katedry teórie a dejín výtvarného umenia

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960). Historička, teoretička a kritička umenia. Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1979 - 1983). Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2007 - 2012). V rokoch 1984 - 2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka zbierok a výstav; v rokoch 1992 – 1995 a 1999 - 2007 tu pôsobila vo funkcii riaditeľky. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V rokoch 2008 – 2013 pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2007 – 2008) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2013 - 2014). Zameriava sa na výskum a reflexiu umenia 2. polovice 20. storočia a na oblasť umeleckej grafiky.
Kurátorsky realizovala výstavy (výber): Barbakan´92, Juraj Bartusz (1992, 1996), Ivan Csudai (1993, 2006), Rudolf Sikora (1994, 2001), Otis Laubert (1994, 2012), Ľubo Stacho (1994, 2000, 2014, 2016), Peter Kalmus (1998, 2001, 2011), Martin Derner (2010, 2016), Untitled (1995) s R. Matuštíkom, Peter Meluzin (1997), Peter Janáčik (2000, 2009), trienále Súčasná slovenská grafika 12. - 16. (1993 - 2005), Bratrstvo (1994), Postmoderna v slovenskom umení 2. polovice 80. rokov (1998), pavilón Slovenskej republiky na 23. Bienále grafiky v Ljublani (1999), Public/Subject (2000) s D. Brozmanom a V. Beskidom, K4 (J. Koller, A. Klimo, M. Kvetan, P. Kalmus), Marek Kvetan (2005, 2015), Koniec minulého storočia (2001) s V. Beskidom, Concave/Convexe (2002) s P. Piguetom, Stano Filko: FILKONTEMPLÁCIAKCIEQ (2003) s V. Beskidom, Digitálna a elektronická grafika. SK (2004, 2005), Alternatívna slovenská grafika (1997, 2011), Slovenská grafika 20. storočia, Rastislav Podoba, Igor Benca (2006), Transmediálny priestor grafiky (2011, 2012), Nové teritóriá modelácie priestoru – I. Sláviková, J. Suchoža, M. Galbavý (2014), Methexis (P. Koyšová a M. Ševčovič), Copy(20)Ride, Štafetová tlač, Juraj Spara (2017), M. Brooš, J. Suchoža, J. Sapara, Akčná grafika (2018). Autorsky zostavila a participovala na odborných publikáciách ako Slovník pojmov svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie (2000), Stanislav Balko (2003), Ľubo Stacho (2004), Slovenská grafika 20. storočia (2006), Miroslav Nicz (2009), Štefan Balázs (2010), Asimilácia verzus originál (2011), re-Vízia (2013), Zbierka Galérie Cypriána Majerníka, Nové teritóriá modelácie priestoru (2014), Štafetová tlač, Copy (20) Ride, Jozef Suchoža, Juraj Sapara, Peter Meluzin, re-Vízia 20 (2017), Miroslav Brooš, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Alternatívna slovenská grafika (2018). Publikuje vo vedeckých a odborných zborníkoch a periodikách. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov a teoretikov umenia AICA.
vrbanova