Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.

Profesor Katedry teórie a dejín výtvarného umenia

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. vyštudovala odbor estetika - filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973 - 1978). V súčasnosti pôsobí v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (ÚLUK) na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici. Prednáša dejiny umeleckého štýlu, estetiku, teóriu a kritiku umenia. Venuje sa výskumu v oblasti semiotiky, metodológie interpretácie výtvarného diela a komunikácie vizuálnych fenoménov. Spolupracuje s výtvarnými umelcami najmä z nitrianskeho regiónu, venuje sa tiež tvorbe začínajúcich autorov. Doteraz pripravila súhrnne viac ako osemdesiat výstav súčasného výtvarného umenia a je autorkou viacerých katalógov k výstavám, na ktorých sa kurátorsky podieľala.

Vydala monografie (výberovo): Výrazové osobitosti výtvarného diela (1997), Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení (2002), N´89. Aktuálne tendencie v tvorbe výtvarníkov nitrianskeho regiónu (2006), Maliar a grafik Andrej Doboš ( 2012); v spoluautorstve: Výtvarná komunikácia – Výtvarné vzdelanie. Pojmoslovie výtvarnej komunikácie (1991), Miroslav Nicz. V priamom prenose (2009), Tezaurus estetických výrazových kvalít (2008, 2011) , re-VÍZIA (2013) a i.

kapsova