Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.

Profesor Katedry teórie a dejín výtvarného umenia

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Prof. PhDr. Eva Kapsová, PhD. (1954). Estetička a teoretička výtvarného umenia.
Vyštudovala odbor estetika – filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973-1978). Od roku 1978 pracuje ako vedeckovýskumná pracovníčka a podieľa na vzdelávaní v odbore estetika v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ÚLUK). V rokoch 1986-1992 pracovala na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Od roku 2000 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Dizertačnú prácu z estetiky obhájila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1997). Za docentku sa habilitovala v odbore systematická filozofia na UKF Nitra (2000). Inaugurovala a titul profesor získala v odbore estetika na UKF v Nitre (2006).
Spočiatku sa venovala otázkam literatúry (1978–1986), neskôr sa začala zameriavať na problematiku metodológie interpretácie výtvarného diela. Okrem výskumov v oblasti estetiky, tvorby a recepcie výtvarného umenia zaoberá sa teóriou a históriou súčasného výtvarného umenia. Spolupracuje so Združením výtvarníkov nitrianskeho regiónu N ´89. Organizačne a kurátorsky sa podieľala na vzniku a realizácii cyklu podujatí ART IN Nitra ( 1991 – 2005), ktoré boli súčasťou medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Okrem kolektívnych výstav Združenia N´89 pracovala aj na individuálnych výstavách jeho aktuálnych a bývalých členov (výber): Igor Benca (1995, 1997, 2002, 2006); Mária Žilíková (1997, 2005, 2006); Jozef Dobiš (2000, 2005); Jana Farmanová (2002, 2003); Jaroslav Košš (2011, 2018); Mária Machatová (2011); Miro Nicz (2014); Marián Žilík (2018). Spolupracovala tiež so združením neprofesionálnych výtvarníkov – pedagógov PLAY ART (výstavy v rokoch 1993, 1998, 2014). Okrem výtvarníkov nitrianskeho regiónu realizovala monografické výstavy autorov (výber): Miloš Štofko (1992), Julián Filo (1998), Eva a Pavla Trizuljakové (1998), Daniel Szalay (1999), Andrej Doboš (2012). Po roku 2000 sa zaoberá tiež tvorbou pedagógov a mladých výtvarníkov – poslucháčov Akadémie umení v Banskej Bystrici (výstavy Po schodoch maľby, 2005; BB.FVU.AU, 2006; Z ateliérov, 2006; Young Graphic - Mladá grafika, 2012, Selection of 4 views, 2012; Banskobystrický štuk, 2014; Maľba BB, 2016).
Pravidelne pripravovala prezentačnú výstavu absolventov doktorandského štúdia FVU AU v Banskej Bystrici pod názvom FINE ART.D.(2012-2015). Spolupodieľala sa na výstave sumarizujúcej výsledky vzdelávania na FVU (re-VÍZIA, 2013, re-VÍZIA 20, 2018). Publikovala štúdie v zborníkoch ÚLUK (O interpretácii umeleckého textu, 8 – 26) a v zborníkoch a monografiách z vedeckých konferencií. Pravidelne publikuje vo vedeckých časopisoch (Estetika, Profil, Dart, OS, FlashArt, Ateliér, Mediální studia, Jazdec, Art and popculture). Je autorkou a spoluautorkou monografií (výber): Výrazové osobitosti výtvarného diela, 1997; Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení, 2002; Aktuálne tendencie v tvorbe výtvarníkov nitrianskeho regiónu, 2006; Miro Nicz. V priamom prenose, 2009; Maliar a grafik Andrej Doboš, 2012; Text in the expanded field of sculpture, 2014, Marián Žilík: „Všetko je inak“, 2018). Autorsky participovala na kolektívnych publikáciách Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, 2012; séria Praktická estetika (O interpretácii umeleckého diela 6-10),2013-2015; Umelecký výskum v kontexte FINE ART.D 3, 2015; František Perger. Život so scénou, 2017; Obrazy citlivých miest slovenskej histórie, 2018.
kapsova