Mgr. Stanislav Brna

Odborný asistent Katedry teórie a dejín výtvarného umenia

 
Kancelária: č. dverí 210C, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 507
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Mgr. Stanislav Brna (1972 ). Historik umenia. Po absolvovaní Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene (1990) pracoval tri roky vo výtvarných dielňach Kultúrneho a spoločenského strediska vo Zvolene. V rokoch 1993 – 1998 študoval dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia pracoval ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov na 2. Základnej škole vo Zvolene a od roku 1999 bol metodikom pamiatkovej starostlivosti na Pamiatkovom ústave Bratislava, detašovanom pracovisku v Banskej Štiavnici. V rokoch 1998 – 2001 absolvoval diaľkové rozširujúce štúdium na Rudolfínskej akadémii v Prahe, odbor starožitníctvo a znalectvo umeleckých predmetov. Od roku 2001 pracoval ako odborný asistent na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, najskôr na polovičný a neskôr na plný pracovný úväzok až do roku 2009. V rokoch 2006 – 2011 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Technickej univerzite vo Zvolene na Drevárskej fakulte, Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Súbežne prednášal dejiny umenia na Univerzite tretieho veku. Po odchode do Prahy (Česká republika) v roku 2011 pracoval na rôznych miestach, napr. pre organizáciu CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky), kde pripravoval maturitné testové otázky z odboru dejiny umenia. Od roku 2012 do súčasnosti pracuje pre súkromnú Základnú školu Klíček v Prahe ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov (najmä dejepis a zemepis). V rokoch 2012 – 2016 si zvýšil kvalifikáciu na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov 2. stupňa základných a stredných škôl so zameraním na dejiny umenia.

Od roku 2013 až do súčasnosti opätovne pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na mieste odborného asistenta. Prednáša dejiny umenia od praveku po umenie 1. polovice 20. storočia a estetiku.
 
V období pôsobenia na Technickej univerzite vo Zvolene, sa autorsky spolupodieľal na realizácii medzinárodnej súťaže "Súťaž o cenu Jindřicha Halabalu". Ako kurátor realizoval množstvo menších výstav v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici a Nitre. Odborne sa spolupodieľal na realizácii Medzinárodného sochárskeho sympózia v Žiari nad Hronom (2008). Participoval na medzinárodnom workshope MEDZICENTRUM III BANSKÁ ST A NICA contemporary v Banskej Štiavnici (2012).
 
Svojimi textami prispel do viacerých odborných publikácií a zborníkov, napr.: Watch Design (2006), Nábytok 2008: Od nápadu po výrobok (2008), Zvolen (2013).
 
Je autorom študijných textov Dejiny umenia I. s podtitulom od Praveku po renesanciu, ktoré vydala FVU AU v Banskej Bystrici (2017). V súčasnosti pracuje na pokračovaní študijných textov Dejiny umenia II. s podtitulom od Baroka po 19. storočie.
Brna1