doc. Juraj Sapara, akad.soch.

 
Kancelária: č. dverí 525, budova vilka
Telefón: 048/4320 525
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
doc. Juraj Sapara akad. soch. vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu - odbor kamenosochárstvo, ktorú absolvoval v roku 1967. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1973 ukončil štúdium figurálneho sochárstva v ateliéry prof. J. Kostku. Po ukončení štúdia pracuje ako vedúci výtvarného odboru na ĽŠU v Senci do roku 1984. Od roku 1985 do roku 1995 tvorí ako umelec v slobodnom povolaní. V tomto období sa venuje prevažne voľnej sochárskej tvorbe, tvorbe v architektúre, komornej plastike a medaile. Paralelne sa zaoberá kresbou, maľbou a neskôr i počítačovou grafikou. V roku 1989 je spoluzakladajúcim členom sochárskeho združenia GERULATA ako aj zakladajúcim členom Združenia medailérov slovenska (1990), ktorého je dodnes členom. V roku 1992 organizuje v Bratislave Medzinárodné sochárske sympózium „Socha – Hudba", s podporou MK SR, ŠFK Pro Slovakia a SVÚ. V 1994 roku organizuje a je spoluzakladateľom Medzinárodného sochárskeho sympózia „BRONZ". Od roku 1995 do roku 2004 pedagogicky pôsobí na SPŠG v Bratislave kde vyučuje počítačovú grafiku a grafický dizajn. V roku 1996 organizuje Medzinárodné medailérske sympózium Moravany 96´, s podporou MK SR, ŠFK Pro Slovakia a SVÚ. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako člen komisie guvernéra Národnej banky Slovenska pre posudzovanie pamätných mincí. Od roku 1997 pôsobí pedagogicky na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, najprv na katedre grafiky a od roku 1999 na katedre sochárstva. Od roku 2000 doposial, vedie ateliér : „SOCHA – PLOCHA – PRIESTOR" a neskor ateliér : „SOCHA a aplikované médiá a od roku 2001 do roku 2008 aj katedru sochárstva. V roku 2003 – 2004 zastáva funkciu prorektora pre štúdium a rozvoj. V roku 2004 je habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave. Od roku 2013 je členom vedeckej a umeleckej rady Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Je členom Komisie KEGA pri MŠ SR. Svoju tvorbu pravidelne prezentuje doma i v zahraničí. Vystavoval v : SK, CZ, HU, PL, D, A, DK, FIN, GB, I, P, CH, RUS, RCH, USA, BG.
sapara