Prijímacie telentové skúšky 2. turnus

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium v akademickom roku 2017-2018, že v dňoch 20. júna – 21. júna 2017 sa uskutočnia prijímacie talentové skúšky v druhom turnuse pre bakalárske študijné programy:
  • Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá
  • Maľba
  • Sochárstvo a priestorová tvorba
Uchádzači, ktorí sa neúspešne zúčastnili prijímacích pohovorov v 1. turnuse (január 2017), si nemôžu podať prihlášky na ten istý študijný program ešte raz, môžu ich však podať na iný študijný program.
Prihlášky je potrebné podať do 20. mája 2017.
Požiadavky na uchádzača a harmonogram prijímacích pohovorov podrobne na:
https://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html