Deň otvorených dverí FVU AU v Banskej Bystrici

KATEDRY: GRAFIKA - INTERMÉDIÁ A DIGITÁLNE MÉDIÁ (IDM) - MAĽBA - SOCHÁRSTVO

 

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
6. novembra 2018 (utorok) od 9:00-17:00 hod.
v priestoroch FVU AU na ul. Jána Kollára 28 v Banskej Bystrici.

 
Všetci návštevníci, ale predovšetkým záujemcovia o štúdium na FVU, sa budú môcť zúčastniť priebehu pedagogického procesu, kde im vedúci ateliérov budú pripravení odpovedať na ich otázky týkajúce sa obsahu vyučovania. V prípade záujmu si môžu so sebou doniesť aj domáce práce na konzultáciu.